Príprava zákazníka na certifikáciu TISAX.

Žiadanou časťou služieb QMS Slovakia je príprava zákazníka pred certifikáciou TISAX. Od roku 2018 všetky spoločnosti, ktoré chcú pracovať pre zákazníkov v nemeckom automobilovom priemysle, potrebujú certifikát TISAX. QMS Slovakia poskytuje spoľahlivú prípravu pred certifikačným procesom TISAX.

 Príprava na certifikáciu TISAX vyžaduje úsilie tímu odborníkov aj na strane zákazníka, teda u vás. Konkrétne pracovníkov IT oddelenia, HR oddelenia pre prípravu dokumentov týkajúcich sa ľudských zdrojov, Facility pre prípravu kompletného územného plánu a zodpovedajúcich dokumentov a nakoniec samozrejme oddelenia kvality ako koordinátora celej prípravy na audit TISAX.
Celý projekt vyžaduje aspoň dva mesiace prípravy. Prejdeme si s vami prvotným auditom procesov, zistíme súlad s TISAX, navrhneme dokumentáciu a fyzické procesy. Nevyhnutnou súčasťou prípravy je interný predaudit a návrh opatrení z neho vyplývajúcich. Následne dôjde k implementácii do systému a fyzických procesov. Samozrejmá je aj naša metodická a osobná účasť na certifikačnom audite. Ak aj vašu spoločnosť čaká certifikácia TISAX, pomôžeme vám pripraviť sa na jeho úspešné zvládnutie.

S plnou dôverou sa môžete obrátiť na našu vzdelávaciu spoločnosť. QMS Slovakia už niekoľko rokov plní zadania vyplývajúce z plánu rozvoja rôznych firiem na celom Slovensku.. Našimi zákazníkmi sú prevažne veľké výrobné spoločnosti v sektore automobilového priemyslu. Sme pripravení reagovať aj na vaše požiadavky v oblasti vzdelávania kvality.