ISO 50001:2018

Norma ISO 50001 Energetický manažment bola vyvinutá špeciálne pre organizácie, ktoré sa rozhodli zlepšovať hospodárenie s energiami. Má uplatnenie vo všetkých odvetviach. Rovnako ako známa norma ISO 9001 je založená na neustálom zdokonaľovaní systému riadenia. Jej certifikácia nie je povinná, avšak vzhľadom na výhody, ktoré jej zavedenie organizácii prinesenie, je voľbou, pre mnohé veľké aj malé spoločnosti. 

Pre zavedenie ISO 50001 sa rozhoduje jednak ekologicky zmýšľajúci vrcholový manažment, ktorý má záujem znížiť negatívny dopad produkcie na životné prostredie, ale aj manažment rozmýšľajúci ekonomicky s cieľom zníženia nákladov spoločnosti (aj o 30%) a zlepšenia konkurencieschopnosti na trhu.

Objednajte si toto školenie, ktorého cieľom je zlepšiť hospodárenie s energiami, zvýšiť energetickú účinnosť, analyzovať použitie energií a optimalizovať procesy pre efektívne využívanie energií a zníženie spotreby. Je určené najmä pre pracovníkov, ktorých činnosť má vplyv na spotrebu energie v spoločnosti: energetici, facility manažéri, interní audítori, líniový manažment a údržba.