Recertifikácia externých audítorov procesu

 

Pre obnovenie certifikátu a predĺženie platnosti karty audítora po 3 rokoch majú licenční partneri VDA QMC stanovené nasledovné požiadavky:

 


Termín podania žiadosti o recertifikáciu
V súvislosti so šírením koronavírusu platí nový termín pre podávanie žiadosti o prolongáciu karty externého audítora procesu VDA 6.3. Držitelia certifikátov a karty audítora procesu VDA 6.3 s platnosťou do 31.3.2021 majú možnosť podať žiadosť do 30.6.2021. Do tejto doby ostávajú ich certifikáty a karty v platnosti.

Doloženie kurzov pre recertifikáciu
Úspešné absolvovanie Core Tools on-line kvízu https://vdaqmccoretools.blinkit.de/start  je zdarma, ale je ho možné spraviť len na jeden pokus, pričom dostanete 30 otázok a správnych musí byť 21. V prípade neúspechu pri kvíze, je potrebné absolvovať 2-dňové licencované školenie Core tools, dostupný aj on-line formou.

Doloženie auditov pre recertifikáciu
Pre splnenie podmienok recertifikácie je potrebné doložiť aspo§ 5 procesných audtov v minimálnej dĺžke trvania 10 auditových dní. Aspoň 1 x je potrebné doložiť auditovanie každého prvku P2-P7 (nemusí byť v rámci jedného auditu). Pri nesplnení tejto podmienky bude nutné absolvovať 1dňový workshop pre certifikovaných audítorov procesu.