V 7/2021 vyšlo aktualizované vydanie IATF 16949:2016 – Sanctioned Interpretations. Ich účinnosť je v 8 - 11/2021.

  • Požiadavky aktuálnych IATF 16949:2016 Sanctione IATF 16949:2016 Sanctioned Interpretations (SIs) záväzné doplnenie normy IATF z 7/2021 s účinnosťou od 8-11/2021
  • IATF 16949:2016 Frequently Asked Questions (FAQs) záväzné vysvetlenie nejasných požiadaviek IATF z 4/2021
  • Požiadavky IATF 16949:2016 Sanctioned Interpretations (SIs) záväzné doplnenie normy IATF
    Sankčná interpretácia mení výklad pravidiel alebo požiadaviek, ktoré sa potom stanú základom na nezhodu. Uvedené požiadavky vstúpili do platnosti v júni 2021
  • Požiadavky aktuálnych IATF 16949:2016 Frequently Asked Questions (FAQs)
    Revidované FAQ 7 pre štandard IATF 16949: 2016 sa tiež týka 7.1.5.3.2 (externé laboratórium).


Záväzné doplnenie normy IATF bude súčasťou najbližšieho verejného kurzu IATF 16949:2016 interný auditor.