Ergonómia a zlepšovanie procesov

Plytvanie môžeme definovať ako všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby, bez toho aby to pre zákazníka prinášalo vyššiu hodnotu. Eliminujte plytvanie a získajte konkurenčnú výhodu.  

Eliminácia plytvania je jednou z hlavných podstát LEAN filozofie. Pracovníci na najrôznejších pozíciách väčšinou majú povedomie o jednotlivých druhoch plytvania, problémom však je naučiť sa toto plytvanie na pracoviskách vidieť a vnímať. Neustále zlepšovanie podporuje aj samotná IATF.

Čo sa naučíte
Ukážeme Vám praktické riešenie nezhody a nápravných opatrení na prípadovej štúdii. Zoznámime Vás prakticky s procesom PDCA.
Každý z účastníkov bude vtiahnutý do procesu projektového manažmentu a techník pre analýzu procesov a riešení problémov.
Rozoberieme si koncept a teóriu štíhleho pracoviska.
 

Koncepcia
Workshop je rozdelený na 5 blokov, pričom každý pozostáva z teoretickej a praktickej časti. 

  • Základy normy IATF v praxi zamerané na neustále zlepšovanie, nápravné a preventívne opatrenia, PDCA cyklus, analýza a zlepšovanie procesov vo výrobe
  • Techniky rozhodovania, základy projektového manažmentu, štíhla výroba, techniky analýzy procesov a riešenia problémov
  • Ergonómia a koncept štíhleho pracoviska, organizácia práce a časový manažment, efektívne plánovanie a delegovanie
  • Lean manufacturing
  • Štandardizácia procesov a vizualizácia, celková efektivita - OEE, metodiky 7S-5S, princípy tvorby štandardov