Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

S cieľom zvýšenia právneho povedomia sme pre Vás pripravili školenia, ktoré Vám pomôžu efektívne sa zorientovať v právnom systéme a základných zákonoch SR. Predstavíme Vám základné právne normy, všeobecne záväzné predpisy, budeme sa venovať významným otázkam, s ktorými sa často stretávate v praxi. Priestor bude aj na návrhy riešenia konkrétnych situácií. 

Softskills školeniaMálo našich zákazníkov o nás vie, že sa venujeme vo veľkej miere aj softskills školeniam. V auguste sme odštartovali veľkú sériu školení pre nášho zmluvného zákazníka ZKW Slovakia s.r.o. Prvá téma, ktorej sa intenzívne venujeme je Škola majstrov. 

Fotogaléria Seminár "Nadchádzajúce zmeny v novej FMEA"

Fotogaléria zo seminára "Nadchádzajúce zmeny v novej FMEA", ktorý sme realizovali 27.6.2019 v Beladiciach.

Preklady a tvorba technickej dokumentácie

Správnosť a presnosť technickej dokumentácie je kľúčová. Pri bežnej dennej operatíve v organizácií, ktorá pôsobí v priemyselnom odvetví, ako napríklad automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, ale aj v mnohých iných odvetviach, je však tvorba, prípade preklad technickej dokumentácie náročná, kapacitne takmer neuskutočniteľná.

Porozumenie a implementácia APQP s PPAP

Získajte informácie o zručnostiach potrebných na implementáciu procesu APQP, vyvíjajte kontrolné plány a dokončite proces schvaľovania výroby v rámci vašej spoločnosti hladko, a efektívne. Okrem toho získajte zručnosti potrebné na dokončenie všetkých piatich fáz APQP prostredníctvom konečného výstupu vrátane metodiky kontrolného plánu a predloženia PPAP.

Aplikované SPC a MSA

  • Zlepšite výkonnosť svojho systému riadenia kvality tým, že využijete základy SPC, ako sú SPC a MSA navzájom prepojené a základné nástroje / techniky pre SPC aj MSA.
  • Vypracujte a vykonajte plány na implementáciu SPC a MSA vrátane tých nástrojov / techník, ktoré sú použiteľné pre rôzne okolnosti.
  • Vypočítajte a interpretujte podľa krokov v manuáloch SPC a MSA.

CQI-8 Layered Process Audit

LPA audit je nástroj riadenia spoločnosti, ktorý sa dá využiť pri overení ľubovoľného procesu alebo produktu. Môžu ho požadovať ktorýkoľvek zákazníci (OEM, TIER-1, TIER-n). Do auditov sa zapájajú zamestnanci na všetkých úrovniach, prehodnocuje sa efektivita jednotlivých postupov a navrhujú sa opatrenia na ich zlepšenie. 

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Hodnotenie systému povrchovej úpravy CQI-12 je samohodnotenie povrchovej úpravy a musí sa vykonávať najmenej raz ročne. Táto norma je prílohou IATF 16949 podľa „špecifických požiadaviek zákazníka“ a je platná pre všetkých dodávateľov automobilového priemyslu na celom svete, ktorí uzavreli zmluvnú dohodu o nákupe, dodávkach a kvalite v celom dodávateľskom reťazci.

ZÚČASTNITE SA ODBORNÉHO SEMINÁRA: „NADCHÁDZAJÚCE ZMENY V NOVEJ FMEA“

 

skcsende