skcsende

Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

CQI-8 Layered Process Audit

LPA audit je nástroj riadenia spoločnosti, ktorý sa dá využiť pri overení ľubovoľného procesu alebo produktu. Môžu ho požadovať ktorýkoľvek zákazníci (OEM, TIER-1, TIER-n). Do auditov sa zapájajú zamestnanci na všetkých úrovniach, prehodnocuje sa efektivita jednotlivých postupov a navrhujú sa opatrenia na ich zlepšenie. 

CQI-12 Coating System Assessment 3rd Edition

CQI-12 bol vyvinutý s cieľom pomôcť lepšie vyhodnotiť systémy kvality v lakovniach dodávajúcich pre OEM. Tretie vydanie bolo aktualizované a revidované z dôvodu väčšej prehľadnosti a obsahuje koncepcie systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001: 2015 a IATF 16949: 2016. Táto norma je dodatkom k IATF 16949 podľa „špecifických požiadaviek zákazníka“ a je platná pre všetkých dodávateľov automobilového priemyslu na celom svete, ktorí uzavreli zmluvnú dohodu o nákupe, dodávkach a kvalite v celom dodávateľskom reťazci.

ZÚČASTNITE SA ODBORNÉHO SEMINÁRA: „NADCHÁDZAJÚCE ZMENY V NOVEJ FMEA“

 

skcsende