Management Systems Package 3 in 1

 

Medzi najbežnejšie normy, ktoré majú svoje uplatnenie v automobilovom priemysle, patria okrem IATF 16949 aj ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011.


Na tomto 3-dňovom intenzívnom školení sa oboznámite s požiadavkami daných noriem a pripravíte sa na prácu s nimi v praxi. Nezávisle od manažérskeho systému budete pripravení na rolu interného audítora v zmysle ISO 19011:2018.

ISO 14001
Globálny štandard pre všetky podniky, ktoré chcú kontrolovať vplyv svojej výroby na životné prostredie.

ISO 45001
Štandard, ktorým zabezpečíte svojim zamestnancom a návštevníkom bezpečné a zdravé pracovné prostredie a eliminujete faktory, ktoré môžu viesť k chorobám a zraneniam.

ISO 19011
Štandardizovaný rámec v podobe súboru  usmernení na zostavenie štruktúry auditov systému riadenia.

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov v organizáciách.


Čo je predmetom kurzu?

  • úvod do systémov manažérstva ISO 14001, ISO 45001 a auditovania v zmysle ISO 19011
  • teoretická časť o požiadavkách noriem doplnená praktickými ukážkami z praxe našich školiteľov
  • zmeny po revízii noriem  a oboznámenie sa s novými pojmami
  • požiadavky normy ISO 19011:2018 a návod na auditovanie manažérskych systémov
  • interný audit od naplánovania po vyhodnotenie
  • príprava na rolu interného audítora
  • komunikačné zručnosti a reč tela ako psychologický nástroj auditovania
  • simulácia interného auditu s využitím nadobudnutých znalostí, práca v skupinkách, určenie rolí a zodpovedností
  • záverečný test

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre manažérov, koordinátorov, interných audítorov QM, EMS a OHS (prípadne iných útvarov), skúsených, menej skúsených aj začiatočníkov, ktorí si chcú alebo potrebujú doplniť kvalifikáciu.

Ďalšie informácie
Na školenia odporúčame priniesť vlastné výtlačky noriem.
Je možnosť zúčastniť sa školenia len niektorých z uvedených noriem; v tom prípade odporúčame k vybranej norme zvoliť aj školenie na ISO 19011:2018.

Odborný garant
Mgr. Natália Maceková

V prípade záujmu o školenie nás Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tešíme sa na spoluprácu!