Online kvíz CoreTools - zvládnete ho?

 

Aký náročný je online kvíz Automotive Core Tools pre audítorov VDA 6.3 a IATF 16949?

Štúdie VDA QMC poukázali na nedostatočné znalosti základných nástrojov certifikovaných audítorov. Chýbali im potrebné znalosti o používaní a implementácii príslušných nástrojov. Zaviedli preto povinnosť absolvovať online kvíz, ktorý dokazuje, že audítor základné nástroje dobre pozná a vie ich aj použiť. Test sa dá vypracovať iba raz.
Mnohí si kladú otázku, aký je náročný a či ho so svojimi doterajšími vedomosťami a skúsenosťami úspešne zvládnu.

Náročnosť testu
Treba povedať, že test je skutočne rozsiahly a náročný. Skladá sa z 30 otázok, z ktorých musíte za hodinu správne zodpovedať aspoň 21. Nemôžete nad otázkami príliš dlho premýšľať. Otázky v teste sú kladené veľmi konkrétne, a preto by ste na internete márne strácali čas hľadaním správnych odpovedí. Treba sa na test seriózne pripraviť.

Obsiahnuté nástroje
Základom pre online kvíz je 6 rovnako zastúpených nástrojov: APQP, PPAP, 8D, SPC, MSA a FMEA. Správnu odpoveď vyberáte z piatich možností.

Ako ho hodnotia absolventi?
Kvíz je náročný a nemožno ho absolvovať bez prípravy a hlbokých znalostí základných nástrojov. Otázky sú veľmi podrobné. Dynamické radenie pripraví pre každého iný test. Základné znalosti Vám na kvíze stačiť nebudú. Práve naopak. Aby ste boli schopní na otázky odpovedať po krátkom zamyslení, potrebujete hlboké znalosti. Kvíz neberte na ľahkú váhu a dobre sa naň pripravte.

Všetkým sa odporúča dôkladná príprava 
Pre úspešné absolvovanie testu je nevyhnutná dobrá príprava a intenzívne preštudovanie daných nástrojov. Nepodceňujte prípravu ani v prípade, že máte bohaté skúsenosti, nakoľko samotné skúsenosti Vám stačiť nebudú.