Emocionálna pohoda tímu

Covid-19 je doslova záťažovým testom pre jednotlivcov, tímy a organizácie. Súčasná kríza vyzýva manažérov, aby zvýšili informovanosť o duševnom zdraví svojho tímu a zabránili tomu, aby ich tímy porazil stres. 

Komunikujte so svojím tímom o  emocionálnom rozpoložení. Nenechajte prerásť neviditeľné problémy do veľkých rozmerov a predíďte syndrómu vyhorenia. Všetci zažívame v práci určitý stres, ale príliš veľa stresu môže mať deštruktívny dopad.

Apgarovej skóre je známa metóda na posúdenie stavu novorodencov. Z nej vychádza aj tzv. stresový APGAR test. Je dobrým sprievodcom manažérov pri kladení správnych otázok svojmu tímu, s cieľom odhalenia varovných príznakov preťaženia stresom

A (appearance): Ako si udržujete energiu? Aký je váš spánkový režim? Ako si udržujete svoju fyzickú a duševnú kondíciu?
P (perfomance): Ako zvládate súčasné pracovné zaťaženie? Ako zvládate tlaky na výkon?
G (growth tension):   Čo považujete za hlavné výzvy v súčasnej situácii? Ako reagujete na nové výzvy a ciele?
A (affect control): Ako sa vysporiadavate s pocitmi a frustráciou?  Ktoré 3 problémy považujete v súčasnosti za najpálčivejšie?
R (relatonship): Ako vnímate vaše kľúčové vzťahy v práci? Žiadate a prijímate pomoc od ostatných?

Ľuďom, ktorí majú zlé hodnotenie v dvoch a viacerých kritériách, by ste mali venovať viac času a pozornosti. Spozornejte, ak si všimnete niektoré neužitočné spôsoby zvládania problémov, ako napríklad ignorovanie otázok (odmietnutie), neschopnosť požiadať o pomoc a prijať pomoc (hrdinstvo) a tendenciu chrániť ostatných na vlastný úkor (pomocný syndróm). Zamestnanci, ktorí spĺňajú iba jednu alebo žiadnu z podmienok stresového APGAR testu, sa môžu považovať za menej závažné prípady, ktorých zvládanie stresu možno dostatočne vylepšiť vyjadrením podpory. Netreba to však brať na ľahkú váhu, najmä ak nevedia získať podporu v niektorej oblasti práce (napr. Preťažená agenda a konflikty medzi profesionálnym a osobným životom).

Nevahájte sa na nás obrátiť s potrebou soft skills školení, ktoré Vám vieme "ušiť na mieru".