8 strátNaplánujte si s nami školenie 8 strát v procesoch podľa MUDA. Pojem plytvanie je jeden zo základov budovania štíhlych výrobných procesov. V súčasných podmienkach sa spája hlavne s budovaním koncepcie Lean alebo s implementáciou filozofie Kaizen do podnikových procesov.

Identifikácia plytvania a jeho cielená eliminácia podporuje napĺňanie podnikových cieľov v oblasti produktivity, efektivity a znižovania nákladov. Cieľom školenia je získať prehľad o základných druhoch plytvania (7+1), ktoré sú súčasťou výrobných aj nevýrobných procesov a osvojiť si techniky na identifikáciu a cielenú elimináciu plytvania. Školiacu skupinu je možné zostaviť zo zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti a podieľať sa na neustálom zlepšovaní spoločnosti.