Aplikované SPC a MSA

 • Zlepšite výkonnosť svojho systému riadenia kvality tým, že využijete základy SPC, ako sú SPC a MSA navzájom prepojené a základné nástroje / techniky pre SPC aj MSA.
 • Vypracujte a vykonajte plány na implementáciu SPC a MSA vrátane tých nástrojov / techník, ktoré sú použiteľné pre rôzne okolnosti.
 • Vypočítajte a interpretujte podľa krokov v manuáloch SPC a MSA.
 
 • Porovnajte a kontrast Prevencia proti detekcii
 • Identifikujte spoločné a špeciálne príčiny zmien
 • Použiť grafy X-bar a R: Konštrukcia, limity nastavenia, analýza, riadenie procesov, grafy individuálneho a pohyblivého rozsahu: konštrukcia, limity nastavenia, analýza, riadenie procesov
 • Interpretovať spôsobilosť procesu: Pp, Ppk, Cp, Cpk, Analýza
 • Prečítajte grafy atribútov: Podiel nezhodných (p) Grafy a nezhody (c) Grafy; Konštrukcia, Limity nastavenia, Analýza, Kontrola procesov
 • Povoliť stabilitu procesu
 • Definujte systémy merania a proces merania
 • Interpretujte štúdie merania stability, biasu a linearity s príkladmi
 • Interpretujte štúdie merania pre opakovateľnosť a reprodukovateľnosť s príkladmi
 • Identifikácia neistoty merania
 • Interpretujte štúdie merania pre atribúty s príkladmi