LEAN manažment

Lean je súbor metód riadenia, ktorý je založený na niekoľkých základných princípoch. Hlavným cieľom je priniesť trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Dôraz sa kladie na elimináciu nepotrebných krokov (odpadu) v procese, ktoré neprinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu.

 

Eliminácia plytvania pozdĺž celého hodnotového toku vytvára procesy, ktoré si v porovnaní s tradičnými podnikovými systémami vyžadujú menšie ľudské úsilie, menej priestoru, menej kapitálu a menej času na výrobu produktov a služieb s oveľa menšími nákladmi a s oveľa menšími chybami. Spoločnosti sú schopné rýchlo reagovať na meniace sa želania zákazníkov s vysokou kvalitou a nízkou cenou. Konečným cieľom je poskytnúť zákazníkovi dokonalú hodnotu prostredníctvom dokonalého procesu tvorby hodnoty bez strát.

Lean metóda je osvedčená rokmi najmä v automobilovom priemysle, kde má svoj zrod, ako dobre fungujúca a prináša vytýčený cieľ vo viacerých odvetviach. Prečo je napriek tomu v niektorých firmách úspešná a v niektorých menej? Úspešné využitie nezávisí od toho, či je firma nová, alebo či má dlhú históriu, ale od toho, či vo svojom každodennom fungovaní vytvára podmienky, v ktorých sa dá aplikovať. Presnejšie by sa to dalo pomenovať ako „vhodná firemná kultúra“, ktorú prijali všetky zložky organizácie.

Správne pochopenie a zvládnutie procesov navrhnutých pre túto metodiku si vyžaduje prácu celého tímu vrátane manažmentu. To je kľúčové miesto, kde veľakrát dochádza k podceňovaniu jednotlivých krokov a ovplyvňovaniu toku procesov podľa svojich predstáv. Často chýba väčšia dôvera v samotný proces a v prácu tímu. Rovnako negatívne pôsobí aj zmena členov tímu a tým spôsobená strata kontinuity.

Lean sa zavádza pomocou 7 základných nástrojov. Sú zoradené podľa prinášaného benefitu:

  1. Kaizen
  2. Štandardizovaná práca
  3. SMED
  4. Autonómna údržba
  5. OEE
  6. VSM
  7. 5S

Stretávame sa často s tým, že zákazník si vyberie jeden nástroj, ktorý sa snaží vo firme zaviesť a neprinesie mu to želaný efekt. Prichádza sklamanie z „nefungovania“ metódy, čomu sa z pohľadu skúseného Lean experta nedalo vyhnúť. Premyslená aplikácia Lean v organizácii je nesmierne dôležitá k úspechu a oplatí sa ju zveriť do rúk odborníka, ktorý Vás týmto procesom povedie.

Nemusíte mať strach, že budete musieť zaviesť radikálne zmeny v celej firme naraz. Pomôžeme Vám vyhodnotiť, v ktorej časti sa oplatí začať a čím pokračovať, aby ste štíhlu výrobu zaviedli postupne v prijateľnom tempe a aby zavedené zmeny priniesli želaný výsledok.

A ako reaguje Toyota na situáciu počas koronakrízy? Shiho Takezawa vo svojom článku pre ANE píše:
Toyota bude počas pandémie koronavírusu zisková a bude využívať skúsenosti, ktoré získala počas globálnej finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi, povedal generálny riaditeľ Akio Toyoda. Najväčší japonský výrobca automobilov nezmení svoj plán na výrobu 3 miliónov automobilov ročne. Cieľom je splniť minimálny prevádzkový zisk 4,7 mld. dolárov Ako súčasť úsilia o pomoc zákazníkom s obmedzenými hotovostnými podmienkami spoločnosť Toyota zmierňuje termíny splátok automobilov a ponúka ojazdené autá namiesto nových, uviedol japonský šéf predaja Yasuhiko Sato.