Porozumenie a implementácia APQP s PPAP

Získajte informácie o zručnostiach potrebných na implementáciu procesu APQP, vyvíjajte kontrolné plány a dokončite proces schvaľovania výroby v rámci vašej spoločnosti hladko, a efektívne. Okrem toho získajte zručnosti potrebné na dokončenie všetkých piatich fáz APQP prostredníctvom konečného výstupu vrátane metodiky kontrolného plánu a predloženia PPAP.

Prostredníctvom skupinových aktivít a praktického koučingu sa naučíte dôležitosť dôkladných plánovacích aktivít a vytvoriť funkčný časový plán pre výrobu a dodávku produktu. 

Kurz je určený inžinierom, technikom, majstrom a odbornému personálu z plánovania výroby, oblasti kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov.

 

Priebeh kurzu:

·  Identifikujte kľúčové prepojenia medzi IATF 16949: 2016 a APQP, FMEA, MSA a SPC

·  Vyhodnoťte 5 fáz APQP

·  Definujte požiadavky na predkladanie PPAP

·  Navrhnite funkčný časový plán pre výrobu a dodávku produktu

·  Pomenujte vlastnosti vývoja výrobného systému a jeho plánov kontroly a overovanie výrobného procesu

 

Deň 1

·  Základy plánovania kvality a APQP

·  APQP  Plánovanie a definovanie

·  APQP návrh a vývoj produktu

·  APQP Návrh a vývoj procesov

 

Deň 2

·  APQP Overenie produktu a procesu

·  Proces schvaľovania časti výroby

·  APQP  výroba, spätná väzba a hodnotenie

·  Kľúčové väzby a príklady APQP