Preklady a tvorba technickej dokumentácie

Správnosť a presnosť technickej dokumentácie je kľúčová. Pri bežnej dennej operatíve v organizácií, ktorá pôsobí v priemyselnom odvetví, ako napríklad automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, ale aj v mnohých iných odvetviach, je však tvorba, prípade preklad technickej dokumentácie náročná, kapacitne takmer neuskutočniteľná.

Mnohé organizácie tento problém riešia outsourcovaním. Avšak tu narážajú na dva problémy:

Prvým je nedostatočná technická a technologická zrelosť organizácií, ktoré zvládajú preklad po administratívnej stránke.
Druhým je časová tieseň, ktorá je charakteristická pre dnešné dynamické trhové podmienky.

 

Spoločnosť QMS Slovakia, s.r.o dokáže vyriešiť oba tieto problémy. Dáva priestor kvalifikovaným pracovníkom z praxe, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou alebo prekladateľstvom technických dokumentov, pracovných postupov, štandardov, manuálov, výkresovej dokumentácie, špecifikácií a podobne.

 

Dokumenty / preklady, na ktorých sa QMS Slovakia už podieľal, sú nasledovné:

 • Karty bezpečnostných údajov
 • REACH špecifikácie
 • Smernice a nariadenia EK
 • Manuály OEM pre dodávateľov (BMW, VW, DAIMLER, FORD, JLR, MAGNA, BOSCH, SIEMENS, GM, ...)
 • Audit podľa VDA 6.3
 • Audit podľa VDA 6.5
 • FMEA
 • Control plan / plán kontroly a riadenia
 • APQP
 • Vzorkovanie podľa PPAP / VDA 2
 • MMOG /LOG AUDIT
 • MSA
 • SPC
 • ISO / IATF normy a smernice
 • B2B nástroje (BEON, LION, COVISINT...)
 • MLA
 • Iné podľa požiadavky klienta