Špecifické požiadavky zákazníka JLR

V týchto chvíľach prebieha aktualizácia špecifických požiadaviek Jaguar Land Rover. Čoskoro budete mať príležitosť preškoliť vybraných pracovníkov zodpovedných za dodávateľskú kvalitu pre zákazníka JLR.

Požiadavky kladené v rámci projektov pre vášho zákazníka sú špecifické pre jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto ako dodávateľská organizácia zaiste oceníte maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu JLR a tieto požiadavky budete vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu.

Povinnosť dodávateľa Jaguar Land Rover zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Špecifické požiadavky zákazníkov.

Obsah

  • Aktuálny stav požiadaviek JLR pre dodávateľov
  • Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k PPAP
  • Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k APQP
  • Všeobecné a záväzné nariadenia
  • Politika, pravidlá, morálny kódex
  • Doplňujúce požiadavky k FMEA
  • Kapacitné požiadavky JLR pre dodávateľov

Dĺžka školenia
1 deň