Upgrade školenie k norme VDA 6.3 podľa zmien z r. 2023

Plánovaný termín: 2. kvartál 2023 | Trvanie školenia: 1 deň | Termín: 21.7.2023
Cieľová skupina: pracovníci, ktorí pracujú s normou VDA 6.3 a boli v minulosti preškolení na Procesný audit verziu 2016.

 Toto nelicencované školenie je vhodné nielen pre audítorov, ale aj pre auditovaných.

Cieľ školenia: zoznámiť účastníkov so všetkými zmenami VDA 6.3 oproti vydaniu z r. 2016, a to vrátane úprav dotazníka, zmien hodnotenia a zmien potenciálnej analýzy

Naučíte sa:
· Zmeny oproti verzii 2016 všeobecne
· Zmeny požiadaviek na audítorov, napr. poznámky o vykonávaní auditov na diaľku Upravený obsah dotazníka vrátane zmien minimálnych požiadaviek
· doplnené požiadavky týkajúce sa nákupných činností do P3 a P4
· Zmeny vo výpočte výsledkov
· Vypustenie niektorých kapitol - Kapitola 4 („Proces auditu“), Kapitola 8 („Služby auditu procesov“), Kapitola 10 („Najlepšie postupy/získané ponaučenia“)
· VDA 6.3 potenciálna analýza – niektoré otázky boli prerozdelené
· Aktualizácia správy z auditu, dokumentácia a finálne správy


V prípade, že zaradíte uvedené školenie do plánu vzdelávania, radi vám vypracujeme cenovú ponuku, pričom sa školenie môže uskutočniť buď u vás, alebo online.


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha