VDA 2/PPF 6. vydanie 2020

Spoločnosť VDA QMC uviedla v apríli 2020 na trh nové 6. vydanie VDA 2 (PPF) Proces schvaľovania výrobných procesov a výrobkov, ktoré pojednáva a o kontrole nových dielov.  Pred začiatkom sériovej výroby musia dodávatelia interne a preukázať zákazníkom, že ich produkt a  pridružené procesy spĺňajú všetky potrebné kvalitatívne požiadavky.

 

Cieľom 6. vydania VDA 2 je ešte silnejšie štandardizovať schvaľovací proces s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi organizáciou a zákazníkmi.

Inovácie vo zväzku 2 VDA (2020):
• zahrnuté schválenie softvéru
• zmenené statusy uvoľnenia dielov
• zredukované množstvo predkladaných dokumentov
• zdôraznenie zodpovednosti organizácie za vypracovanie všetkých použiteľných dokumentov
• priblíženie postupu PPF procesu PPAP AIAG
• vynechanie úrovní predkladania dielov (väčšie zohľadnenie individuálnych očakávaní zákazníkov)

Zväzok VDA 2 podporuje, aby všetky očakávania zo strany zákazníkov prenikli až k dodávateľom, a tým je výrobok vyrábaný s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníkov. Postupy schvaľovania v dodávateľskom reťazci výrazne podporujú spoluprácu, čím sa predchádza mnohým nedorozumeniam medzi dodávateľom a zákazníkom.

Školenie nájdete v našej ponuke na jeseň roku 2020.