Cieľ školenia
Pochopenie rozsahu a príprava na hodnotenie systému povrchových úprav, Získate základné informácie o procesných požiadavkách na posúdenie systému povrchovej úpravy, aby ste vedeli zabezpečiť neustále zlepšovanie, zdôrazňovanie prevencie defektov a znižovanie zmien a odpadu v dodávateľskom reťazci.

Cieľová skupina 
členovia tímu, ktorí sa podieľajú na systéme riadenia povrchových úprav

Obsah školenia

  • Hodnotiace požiadavky
  • Postup posudzovania systému povrchovej úpravy
  • Zodpovednosť vedenia a plánovanie kvality
  • Zodpovednosť za manipuláciu
  • Audit práce