Manažment zmeny

Cieľ:
Cieľom školenia je predstavenie zmeny a jej implementácie z rôznych perspektív cez faktory, vplývajúce na zavádzanie zmeny, hybné sily zmien na organizačnej a individuálnej úrovni

Ako pracovať s ľuďmi v zmene spôsobom, aby ju prijali ako zmysluplnú a dôveryhodnú?
Ako pristupovať k zmene, riadiť ju, pracovať so zmenou z pozície nositeľa zmeny?


Cieľová skupina:
manažéri a pracovníci personálneho oddelnia, ktorí potrebujú zvládnuť manažment zmien


Tréningové prínosy:
získajú informácie, aké sú faktory, vplývajúce na implementáciu zmeny

 • porozumejú úlohe mäkkých zručností v riadení zmien
 • budú vedieť pracovať s dôležitými faktormi pri zavádzaní zmeny
 • pochopia svoju úlohu vodcu a nositeľa zmien
 • naučia sa, ako pracovať s odporom, hybnou silou pri zavádzaní zmien
 • budú vedieť využiť osobnú sadu nástrojov na komunikovanie zmeny

V tomto vesmíre existuje iba jedna konštanta a touto konštantou je ... zmena.
Albert Einstein

Obsah:

 • Čo sa stane, ak?... Zmena z rôznych perspektív
 • Vízia zmeny. Nositelia a lídri zmien, ich úloha
 • Hybné sily zmien na organizačnej a individuálnej úrovni
 • „Hovorme o TOM.“ Práca s rôznymi typmi ľudí a tímom
 • Ako zavádzať zmenu?
 • Princípy zavádzania a riadenia zmeny
 • Riadenie zmeny. Plánovanie a realizácia
 • Postupy - fázy realizácie zmeny a príprava
 • Plán na riadenie zmeny. Osobná sada nástrojov

Trvanie:
2 dni