Business Protokol

Stanovenie cieľov:

Cieľom školenia je dostať do praxe pravidlá správania sa v práci, v spoločnosti na vyššej úrovni a pri stretnutiach, kde sa používa diplomatický protokol. Účastníci budú vedieť robiť výborný prvý dojem a vytvárať pozitívny obraz o sebe, zamestnancoch a inštitúcii - imidž.  Budú pozitívnymi príkladmi pre ostatných zamestnancov. Dozvedia sa ako vyžadovať od podriadených pravidlá správania sa v práci ako súčasť reprezentácie inštitúcie.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Obsah:

 • rozdiel medzi spoločenskou etiketou a diplomatickým protokolom
 • prvý dojem a imidž
 • ohľaduplnosť, slušnosť, zdvorilosť a takt
 • základné pravidlá diplomatického protokolu využiteľné v práci
 • pozdrav
 • oslovovanie, používanie titulov
 • predstavovanie sa v spoločnosti a v práci
 • podávanie rúk
 • privítanie návštevy, komunikácia s návštevou
 • tykanie a vykanie
 • spoločenské oblečenie pre dámy a pánov
 • biznis oblečenie pre dámy a pánov - formálne a neformálne, vhodné farby, vôňa
 • stolovanie - úprava stola, konzumácia jedál a nápojov, komunikácia a správanie v reštaurácii, zasadací poriadok, menu
 • spoločenské, rodinné a pracovné spoločenské podujatia
 • nehody v spoločnosti
 • prípitok a príhovor
 • dary a kvety
 • pozvánky
 • vzdanie úcty a prednostné poradia, V. I. P.
 • etiketa v aute
 • rozdiely medzi európskymi a mimoeurópskymi zvykmi
 • vizitky
 • telefonická, mailová a sms komunikácia
 • zasadací poriadok pri pracovnom stretnutí, zásady dohodnutia pracovného stretnutia

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov