Work life balance

Cieľ tréningu:
Cieľom programu je poskytnúť podnety pre dosiahnutie životnej spokojnosti. Pojem work life balance sa definuje ako rovnováha medzi pracovným a osobným životom človeka. Veľa ľuďom nedarí ju dosiahnuť aj preto, že vnímajú prácu a ostatné oblasti života (rodinu, záujmy, oddych a i.) ako niečo oddelené. Program ponúka pohľad, ktorý vníma život človeka ako jeden celok. Naša schopnosť robiť naplno viac vecí je limitovaná. Naša schopnosť robiť správne veci v správnom čase nie.

Účasťou na tréningu získate
• inšpiráciu pre cestu k vyššej kvalite života
• lepšie vzťahy
• skvalitnenie sebareflexie – uvedomenia si svojich neefektívnych stratégií
• rozlíšenie nevyhnutných a zbytočných problémov
• efektívnejší „energy“ manažment
• vyššiu psychickú pohodu

Obsah
• čo je „work life balance“
• čo hovorím, že chcem a čo naozaj chcem (čo chcem, keď hovorím, že chcem rovnováhu práce a osobného života)
• môj životný priestor a energetické čierne diery – „zlodeji“ času a energie
• JOHARI okno - naše „slepé škvrny“ a skryté miesta
  - o čo nás oberajú „slepé škvrny“ v živote ako to riešiť
  - koľko energie nás stojí skrývanie nedostatkov a želaní aké to má dôsledky
• riadime svoje ambície alebo ambície riadia nás - stop perfekcionizmu
• čo znamená „mať svoj život v svojich rukách“
  - myslenie od konca – kam sa chceme dostať, osobné vízie a ciele
  - miesto kontroly, kto – čo o nás rozhoduje, proaktivita a reaktivita
  - čo má pre nás akú hodnotu – priority
  - životné roly a ich priorizácia
• čo znamená fungovať efektívne s inými – ako neplýtvať zbytočne časom a energiou
  - vzťahy s inými ľuďmi môžu byť zdrojom problémov aj podpory a synergie – záleží aj na nás
  - priorita počúvania – najskôr pochopiť – potom byť pochopený
  - zameranie na win – win, „kto z koho“ nás oberá o čas aj energiu
  - na problémy nie sme sami – spolupráca, pomoc
• „brúsenie píly“
  - zdroje energie – kde zobrať silu
  - oddych a ničnerobenie
  - aké zručnosti potrebujem na zdolanie prekážok k môjmu cieľu
  - aké otázky si klásť
• vnútorná rovnováha – ako by ju videl Berne

Trvanie 2 dni