Reziliencia – psychická odolnosť a psychohygiena

Cieľ tréningu
Cieľom programu je poskytnúť inšpiráciu a nástroje na optimalizáciu osobnej reziliencie. Reziliencia je v psychologii odolnosť, schopnosť odolávať nepriaznivým vplyvom a zvládať záťaž (nároky) tak, aby sme predchádzali psychickému diskomfortu a problémom (psychohygiena). Reziliencia je holistický koncept – teda koncept, ktorý vníma človeka a jeho život ako celok.

Účasťou na tréningu získate
• efektívnejšie riadenie seba – self-manažment
• identifikácia osobných stresorov
• skvalitnenie sebareflexie – uvedomenia si svojich neefektívnych stratégií
• rozlíšenie nevyhnutných a zbytočných problémov
• identifikácia oblastí, v ktorých je možné zvýšiť osobnú rezilienciu
• efektívnejší „energy“ manažment
• lepší výkon
• vyššia psychická pohoda
• kvalitnejšie vzťahy

Obsah
• osobná „energy“ mapa
  - analýza osobne významných „zlodejov“ energie a zdrojov stresu
• čomu musíme odolávať - čo je stres
  - stres v našej hlave (strach má veľké oči)
  - čo sa deje, keď sme vystavení náročným situáciám - ako pôsobí stres
  - ako ovplyvňuje stres náš výkon (nielen pracovný) a naše správanie
  - miera stresu a varovné signály
• analýza doterajších osobných stratégií zvládania stresu
  - čo pomáhalo a čo nie
  - naše „slepé škvrny“ a skrývané tajomstvá
• vrodené a falošné „mechanizmy“ odolávania
  - mobilizácia a šetrenie síl
  - viac sa snažiť – môže byť aj „viac toho istého“ čo nepomáhalo
  - všetko dobré môže byť na niečo zlé – „pekné“ škodlivé postoje
  - miesto kontroly – úskalie typu „hľadania vinníka“
• stresová rovnováha a 4 piliere reziliencie
  - 1. fyzický pilier
  - 2. mentálny pilier
  - 3. emocionálny pilier
  - 4. sociálny pilier
  - identifíkácia osobných silných stránok v jednotlivých pilieroch
  - kompetenice rezilientných ľudí
  - identifikácia potrieb rozvoja
  - vytvor si svoju relaxačnú „techniku“
• prvá pomoc v stresových situáciách
  - zvládanie emócií v náročných situáciách
  - efektívne postupy na uvoľnenie aktuálneho napätia

Trvanie: 1 deň