Konštruktívna komunikácia

Konštruktívnou komunikáciou sa má dosiahnuť vzájomná dohoda medzi zúčastnenými stranami
dosiahnuť navrhované ciele prostredníctvom výmeny informácií efektívnym a produktívnym spôsobom.

Cieľ:
Cieľom školenia je optimalizácia pracovnej komunikácie a pracovnej atmosféry. Účasťou na školení získate optimalizáciu komunikácie, efektívnejšiu prácu s informáciami, menej demotivujúcich situácií a lepší výkon, vyššiu motivovanosť, elimináciu zbytočných problémov a časových strát, kvalitnejšie vzťahy, lepšiu atmosféra na pracovisku.


Obsah:
• Význam komunikácie pre firmu čo efektívna komunikácia prináša firme i pracovníkom
• Čo nám o komunikácii hovorí JOHARI model a čo o svojej komunikácii nevieme
• Dôležité aspekty komunikácie zdroje nedorozumení a bariéry komunikácie model 4 úrovní komunikácie podľa van Thuna
• Zásady a úskalia efektívnej komunikácie
• aktívne počúvanie
• práca s otázkami
• čo všetko hovoríme bez slov
• dojmy a pojmy
• Komunikačné štýly dentifikácia štýlov komunikácie: agresivita, pasivita, manipulácie, asertivita motivujúce prvky jednotlivých štýlov komunikácie
• Asertívne postupy v skratke v praxi a ich vzťah k motivácii pracovníkov
• ako rozlíšiť nárok a láskavosť
• ako povedať „nie“ a nedemotivovať
• ako dávať a prijímať spätnú väzbu
• ako reagovať na neprimeranú kritiku / ako kritizovať a nedemotivovať
• Riadenie času a komunikácia – zhrnutie a návyky efektívnych ľudí


Trvanie:
1 deň

Po úspešnom absolvovaní školenia získajú účastníci Certifikát o absolvovaní školenia „Konštruktívna komunikácia”.

ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov