Osobná efektivita

Osobná efektivita je úspešnosť pri dosahovaní osobných aj pracovných cieľov bez zbytočne vynakladanej energie. Cieľom programu je hravým spôsobom umožniť pochopenie kľúčových prvkov osobnej efektivity, poskytnúť inšpiráciu k jej zvyšovaniu a položiť základy užitočných návykov.

Prínosy programu

• efektívnejšie riadenie seba – self-manažment
• skvalitnenie sebareflexie
• uvedomenie si svojich neefektívnych stratégií
• budovanie efektívnych návykov
• efektívnejšie investovanie osobného úsilia
• vyššia psychická pohoda
• kvalitnejšie vzťahy.

Obsah:
• čo je osobná efektivita
• životný priestor a energetické čierne diery – „zlodeji“ energie
• zaužívané neefektívne postoje a návyky
• viac sa snažiť – môže byť aj viac toho, čo nepomáhalo
• všetko dobré môže byť na niečo zlé
• pasca typu „mal by som“
• užitočné návyky - mať svoj život v svojich rukách
• miesto kontroly – úskalie typu hľadania vinníka
• myslenie od konca – čo naozaj chceme
• zameranie na priority – schopnosť ich identifikovať
• užitočné návyky - efektívne jednať s inými
• komunikovať ako „dospelý s dospelým“
• najskôr pochopiť – potom byť pochopený
• zameranie na win – win, „kto z koho“ nás oberá o čas aj energiu
• na problémy nie sme sami – spolupráca
• „brúsenie píly“
• zdroje energie – kde zobrať silu
• aké otázky si klásť


Trvanie:
1 deň

Po úspešnom absolvovaní školenia získajú účastníci Certifikát o absolvovaní školenia „Osobná efektivita“.
 

ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov