Manažérska komunikácia

Cieľ:

Cieľom programu je optimalizácia pracovnej komunikácie, efektívnejšie riadenie a vyššia motivácia pracovníkov.

 

Cieľová skupina:

Manažéri všetkých úrovní riadenia.

 

Tréningové prínosy:

 • optimalizácia komunikácie
 • efektívnejšia práca s informáciami
 • menej demotivujúcich situácií
 • lepší výkon vďaka dobre odovzdaným úlohám a spätnej väzbe
 • eliminácia zbytočných problémov prameniacich z nedorozumenia
 • zvládanie náročných situácií
 • kvalitnejšie vzťahy
 • lepšia atmosféra na pracovisku

 

Obsah:

 • význam komunikácie pre firmu
  • čo efektívna komunikácia prináša firme i pracovníkom
 • akých chýb sa manažéri v komunikácii najčastejšie dopúšťajú
  • typické chyby a ich dôsledky
 • zásady a úskalia efektívnej komunikácie
  • aktívne počúvanie
  • práca s otázkami
  • umenie argumentovať
  • zvládanie námietok
 • najčastejšie komunikačné chyby a ich prevencia
  • zdroje nedorozumení a bariéry komunikácie
  • Watzlawickov model komunikácie
  • model 4 úrovní komunikácie podľa van Thuna
 • význam spätnej väzby
  • ako správne spätnú väzbu formulovať a ako na ňu reagovať
 • neverbálna komunikácia
  • zložky neverbálnej komunikácie a ich kontrola
 • komunikačné štýly
  • identifikácia jednotlivých štýlov komunikácie a analýza ich dôsledkov
 • špecifické situácie a ich riešenie
  • ako správne inštruovať
  • ako oznámiť nepopulárne rozhodnutie
  • ako zvládať nespokojmosť pracovníkov
  • ako dať negatívnu spätnú väzbu alebo kritiku a nedemotivovať
  • ako kontrolovať a nedemotivovať
 • problémové situácie z praxe účastníkov
  • výmena skúseností s ich riešením
  • simulácia vybraných situácií

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.