Motivácia tímu dosiahnuť konkrétny cieľ

Vedieť správne motivovať svoj tím je základným krokom k úspechu. Pre každého manažéra je prioritou dosahovanie stanovených cieľov. Ako  motivovať svojich zamestnancov na ceste k dosiahnutiu cieľov? Existuje veľa motivačných faktorov, ktoré sú účinnejšie ako finančné ohodnotenie. Peniaze sú len krátkodobou motiváciou. Ukážeme vám ako efektívne stanovovať ciele a zároveň sa zoznámite s vhodnými motivačnými nástrojmi.

Stanovený cieľ:
Zámerom programu je získať zručnosť stanoviť ciele svojim zamestnancom tak, aby boli motivačné. V priebehu nášho tréningu sa oboznámite nielen s postupom stanovovania cieľov, ale aj s motivačnými nástrojmi: pochvala, uznanie a motivujúca spätná väzba - formou koučingu, pravidelná, skupinová/individuálna. Tie zvyšujú zaangažovanosť aj samotný výkon vašich zamestnancov.


Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci, manažéri a všetci, ktorí sa chcú zlepšiť v zručnosti motivovať svoj tím a stanovovať mu efektívne ciele.

 

Obsah:

Ciele a ich stanovovanie:

  • Ciele ako individuálna méta VS ciele v súlade so stratégiou
  • Forma a obsah cieľov
  • Sledovanie plnenia cieľov

Motivácia:

  • Podpora zo strany manažéra
  • Motivačné nástroje a ich využitie
  • Spätná väzba ako koučingový nástroj rozvoja zamestnancov

 

Doba trvania:

2 dni

  

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.