Prezentačné zručnosti

Cieľ:

Cieľom programu je optimalizácia prezentácie (informácií, seba, spoločnosti, produktov, projektov a pod.) v situáciách, v ktorých to účastníci tréningu potrebujú.

Tréningové prínosy:

 • profesionálna príprava efektívnej prezentácie
 • zlepšenie schopnosti zaujať poslucháčov a sledovať cieľ prezentácie
 • optimalizácia štruktúry prezentácie
 • efektívnejšie používanie výrazových prostriedkov a argumentácie
 • lepšie využívanie hlasového prejavu a reč tela
 • zvládanie aj náročnejších situácií

Tréningové témy:

 • Význam dobrej prezentácie
 • Príprava prezentácie
  • čo sa bude prezentovať
  • komu sa prezentovať
  • čo je dôvodom a cieľom prezentácie (informovať, rozvíjať, motivovať, zaujať a pod.)
  • aké má byť hlavné posolstvo prezentácie
  • miesto, čas a pomôcky k prezentácii
  • zásady prípravy PP prezentácie alebo iných foriem vizualizácie
 • „Stavebné kamene“ dobrej prezentácie
  • Informácie
  • benefity
  • dôkazy
 • Zásady dobrej prezentácie
  • slová a vety
  • argumentácia a práca s otázkami
  • neverbálny prejav pri prezentácii
  • zapojenie poslucháčov a jeho význam
  • rétorické minimum
 • Stratégie pre náročnejšie situácie
  • zvládanie stresu a trémy
  • nemotivovaní poslucháči
  • prezentácia nepopulárnej témy
  • iné situácie z praxe účastníkov


Tréningové metódy:

 • aktívne učenie – interaktívne postupy
 • výklad lektora
 • praktický nácvik
 • diskusie a analýzy konkrétnych situácií
 • spätná väzba

Trvanie:
2 dni

Požiadavky:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.
Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Certifikát
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.