Rozvoj kreativity

Cieľ:

Uvedomiť si svojevlastné bariéry a možnosti kreatívneho myslenia a riešenia problémov. Rozšíriť spôsoby prekonávania obmedzení v kreatívnom myslení.

 

Tréningové prínosy:

 • uvoľnenie tvorivého myslenia
 • identifikácia a prekonávanie bariér tvorivostioptimalizácia riešenia problémov
 • rozšírenie repertoáru techník tvorivého riešenia problémov
 • zvýšenie sebavedomia pracovníkov
 • posilnenie tímovej práce

 

Obsah:

 • Kreativita v našom živote a práci
  • čo je kreativita -  kde sa s kreativitou stretávame
  • bariéry kreativity
  • kreativita a nastavenie myslenia – „prepínače“
  • „Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti.“ (Albert Einstein)
  • tri úrovne predstavivosti
 • Rozvíjanie zložiek kreativity – experimentovanie hrou
  • fluencia (slovná, ideačná, expresívna a pod.)
  • flexibilita a originalita (schopnosť tvoriť nové riešenia)
  • senzitivita (vnímanie viacerých aspektov a súvislostí)
  • reštrukturácia (iný pohľad, premenovanie)
  • elaborácia (schopnosť vypracovať detaily riešení)
 • Kreatívne techniky riešenia problémov
  • technika „Disney“a pod.
  • zas a znova brainstorming
  • myšlienkové mapy a klobúky
  • facilitácia tvorivého procesu riešenia problémov
 • Kreatívna osobnosť:  inovátori a adaptori

 

Tréningové metódy:

 • cvičenia poskytujúce „aha zážitok“ a skúsenosť
 • analýza prípadových štúdií
 • simulácie vybraných situácií
 • práca v malých skupinách
 • sebadiagnostika
 • feedback

Trvanie:

2 dni

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.