Stabilizácia pracovného tímu

Jedným z najčastejších dôvodov odchodu zo zamestnania je nedostatočná podpora zo strany nadriadeného. Úlohou manažéra je viesť svoj tím a povzbudzovať svojich ľudí, aby riešenia prinášali sami. V tomto prípade by mal teda manažér vystupovať v roli kouča. Chcete vytvoriť pre vašich zamestnancov také podmienky a prostredie, z ktorého nebudú chcieť odísť? V rámci nášho programu získate nielen prehľad, ale aj zručnosť ako vytvoriť stabilný tím.

Stanovený cieľ:
V priebehu nášho programu sa naučíte základy koučingu, ktorý vám zefektívni komunikáciu so zamestnancami. Budeme sa spolu venovať poskytovaniu spätnej väzby. Stabilitu tímu vo veľkej miere ovplyvňuje aj skupinová dynamika, ktorej sa budeme venovať. Zároveň načrtneme tému delegovania úloh ako spôsobu zaangažovať zamestnanca.
Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci, manažéri a všetci, ktorí chcú stabilizovať svoj tím a vyhnúť sa odchodu zamestnancov.

 

Obsah:

Spätná väzba:

  • Akou formou podávame spätnú väzbu? Čo je obsahom spätnej väzby?
  • Individuálna a skupinová
  • Spätná väzba namierená na oblasti rozvoja & pozitívna spätná väzba

Skupinová dynamika:

  • Ako pracovať s jednotlivými typmi zamestnancov?
  • Ako vytvoriť stabilný tím?

Delegovanie úloh:

  • Ako vzbudiť u pracovníkov zodpovednosť a zaangažovanosť?

 

Doba trvania:

2 dni

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.