Zákaznícka komunikácia, zvládanie ťažkých situácií v kontakte so zákazníkom

Pracovné povinnosti Vás často vystavia situácii, v ktorej musíte so zákazníkom, či dodávateľom zvládnuť ťažký rozhovor. My Vám ponúkame riešenie, ako zvládnuť takúto náročnú komunikáciu na konštruktívnej a emocionálne vyrovnanej úrovni. Ukážeme vám praktické cvičenia a rôzne metódy na dosiahnutie stanoveného cieľa. Buďte v novom roku pripravení komunikovať so zákazníkom ako skutoční profesionáli.

 

Cieľ:

Cieľom programu je rozšíriť komunikačný repertoáre a osvojiť si stratégie a taktiky zvládania situácií, ktoré by mohli ohroziť vzťahy so zákazníkmi a klientmi. 

Zákaznícka orientácia nemôže znamenať, že sa budeme prispôsobovať aj neprimeraným požiadavkám a jednostranne ustupovať. Zákaznícka orientácia znamená , že rešpektujeme zákazníka alebo klienta ako partnera a namiesto „úslužnosti“ staviame na dôveryhodnosti a konštruktívnom vyjednávaní. 

Dosahovanie win-win riešení je však niekedy ťažké a niekedy nenachádzame k nemu ochotu na druhej strane.  Nie je to beznádejné.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci, manažéri a lídri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Obsah:

 • Progresívny model obchodu
 • Dôvera a dôveryhodnosť ako faktor úspechu
 • Partnerský prístup
 • Komunikácia so zákazníkom
 • Typy zákazníkov a adekvátne stratégie jednania
 • Základné stratégie a taktiky vyjednávania
 • Vyjednávanie postavené na záujmoch
 • Jednanie v sťažených podmienkach:
  • zákazník je nespokojný a vyslovuje neoprávnenú kritiku
  • zákazník sa sťažuje oprávnene
  • ako odkomunikovať nepríjemnú chybu na našej strane
  • je nutné povedať zákazníkovi „nie“
  • zákazník používa neférové „triky“
  • ako si poradiť s nátlakom

 

Trvanie:

1 deň

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.