Ako byť dobrým lídrom

Líder ľudí vedie, vie byť súčasťou tímu, inšpiruje ho, stavia na jeho silných stránkach, komunikuje s porozumením, počúva a veľa sa pýta.

Cieľová skupina:
Manažér
Vedúci tímu

• Veďte ľudí tak, ak pre vás chceli pracovať a neodišli ku konkurencii. Budúcnosť patrí lídrom, ktorí dokážu ľudí nadchnúť a inšpirovať aj bez pozície moci. Líder dosahuje výsledky vďaka orientácii na ľudí, rozpozná a využije ich potenciál, komunikuje empaticky a dokáže navodiť pocit dôvery. Dobrý líder ľudí vedie, vytvára im priestor a je otvorený komunikácii a názorom ostatných členov tímu. Líder namiesto príkazov ľudí koučuje. Nekritizuje ich, ale dáva spätnú väzbu a dokáže ju aj prijímať.

• Ujasnite si silné a slabé stránky seba a ľudí v tíme. Stavajte na svojich silných stránkach a na silných stránkach každého člena tímu. Už ako školáci sme boli vedení k tomu, aby sme sa zlepšili v tom, čo nám nejde. To však nie je správne. Zo slabej stránky silnú nikdy neurobíte! Zbytočná námaha. Slabým stránkam sa treba venovať do takej miery, aby nás neobmedzovali v ďalšom raste. Keď objavíte v čom sú dobrí vaši ľudia a umožnite sa im v tom zdokonaľovať, môžu sa stať z nich poprední experti. Lídri dokážu rozpoznať silné stránky a potenciál seba aj iných a stavajú na nich.

• Nasledujte víziu. Okrem vízie je pre každú firmu dôležité aj poslanie, teda prečo robíte to, čo robíte. Aj vaši zamestnanci potrebujú poznať prečo by mali pre Vás pracovať? Čím môžu byť firme užitoční?…“

• Rozvíjajte svoju emocionálnu inteligenciu. Ľudia odchádzajú z firmy nie preto, že neradi pracujú, ale často pre nezhody s nadriadeným. Dobrý líder si musí ľudí nielen získať, ale aj udržať, musí ich inšpirovať, ísť dobrým príkladom. Emocionálna inteligencia sa dá naučiť, a patrí k osobnostnému rozvoju dnešného lídra. Vedieť spoznať svoje vlastné pocity a emócie, ako aj emócie druhých. Tieto rozpoznať a správne využívať pre svoje uvažovanie a rozhodovanie“

• Rozložte si energiu. Čas sa vrátiť nedá, zato energia áno. Deň trvá 24 hodín. V práci musíme toho stihnúť oveľa viac, ako v minulosti. Nesnažte zo seba a druhých dostať cez deň maximum, dovoľte sebe aj druhým oddýchnuť si, striedať prácu a odpočinok.

• Pýtajte sa a veľa počúvajte. Dokážte rozpoznať v rámci vašej komunikácie koľko rozprávate, koľko počúvate a koľko sa pýtate. Naučte sa rozlíšiť rozprávanie a komunikáciu. Hovoriť vie každý, ale viete aj komunikovať? Až ¾ komunikácie prejavujeme neverbálnou formou. Hovorené slová tvoria iba ¼ významu vo vašej komunikácii. Podstatné zvyšné percentá komunikácie závisia od toho ako to poviete, ako sa pritom tvárite, stojíte, intonujete a ako počúvate. Naučíme Vás komunikovať s porozumením, počúvať a vedieť sa pýtať.

• Hovorte MY. Základnou veličinou vašej firmy je efektívna komunikácia. Dobrý líder nepoužíva zámena JA ale naopak MY, lebo si je vedomý kolektívnej sily a úspechu. Váži si každého zamestnanca a vie mu to aj prejaviť. Ľudí vie motivovať, inšpirovať a zapáliť ich pre spoločnú víziu a poslanie. Dobrý líder je súčasťou tímu, neriadi firmu iba zo svojej kancelárie. Stretáva sa s ľuďmi, otvorene s nimi komunikuje. Často v rámci firmy si oddelenia navzájom konkurujú, nefunguje komunikácia, vzniká množstvo konfliktov. Je úlohou lídra, aby ľudia pochopili, že „MY všetci sme na jednej lodi“ a iba ak budeme veslovať jedným smerom, dostaneme sa k cieľu.