Negociačné zručnosti  22  - 23.  9. 2022, Banská Bystrica

Pri riešení sporných záujmov v rokovaniach a pre dosiahnutie obojstranne výhodných dohôd je vhodné porozumieť procesu negociácie  a osvojiť si efektívne negociačné stratégie a taktiky. Priblížime Vám Harvardský model vyjednávania.

Väčšinou je ideálnym taký výsledok, ktorý uspokojuje maximum našich požiadaviek, zachováva dobré vzťahy, nestojí nás zbytočne veľa energie či času a vedie k dobrej dohode. Dobrá dohoda nezakladá nové problémy – rieši problém dostatočne a v súlade s cieľmi partnerov a súhlasia s ňou obe strany. V praxi sa však stretávame aj s tým, že druhá strana používa rôzne formy nátlaku a trikov, ktorým sa treba vedieť ubrániť. Ako dosiahnuť dobrý výsledok férovým a eticky čistým jednaním aj za sťažených podmienok nás učí postup vypracovaný odborníkmi a podľa nich nazývaný Harvardský model vyjednávania.

Na školení sa naučíte:

  • Ako sa pripraviť na vyjednávanie
  • Ako uspieť v uzatváraní obojstranne výhodných dohôd
  • Ako efektívne dosiahnuť vlastné záujmy a zároveň zachovať dobré obchodné vzťahy
  • Ako sa zorientovať v negociačnej situácii – pochopiť čo sa deje a prečo
  • Ako lepšie odhadnúť partnera
  • Ako konštruktívne postupovať aj v prípade neochoty partnera
  • Ako zvládnuť negociačné triky

Kvalifikácia lektora
Tréner je absolventom výcviku v mediácii a negociácii pod priamou gesciou Partners for Democratic Change so sídlom v USA. 

Cena školenia
359,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha