Mgr. Natália Maceková


Skúsený školiteľ a interný audítor s viac ako 13 ročnou praxou z výrobných závodov na Slovensku a Veľkej Británii v oblastiach ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. V roku 2019 získala osvedčenie vedúceho externého audítora ISO 14001:2015 podľa CQI IRCA. Vyštudovala environmentálne manažérstvo, ktorému sa venuje od r. 2006, popri tom získala cenné skúsenosti z BOZP a OPP najmä v elektrotechnickom/automotive a potravinárskom priemysle v korporátnych spoločnostiach na pozícii EHS koordinátor až po EHS Manager. V rámci EHS pracovala na rôznych enviro/BOZP projektoch ako projekt manager a pôsobila 5 rokov v centrále nemeckého závodu, kde spolu s tímom EHS riadila procesy a workshopy EHS v regiónoch Európa, Ázia a Amerika.

Za najväčší úspech považuje recertifikačný audit ISO 14001:2004 s výsledkom 0 nezhôd, ktorý dosiahla so svojím tímom vo výrobnom závode. Počas svojej multikulturálnej kariéry aktívne využívala okrem slovenského jazyka aj anglický, nemecký a maďarský jazyk.

Verejné aj in-house školenia šité na mieru klientov, vykonanie interných auditov, prípravu na (re)certifikačný audit a poradenstvo môže podľa požiadavky klienta vykonať aj vo vybraných jazykoch.