Mgr. Natália Maceková

Skúsený školiteľ a interný audítor s viac ako 13 ročnou praxou z výrobných závodov na Slovensku a Veľkej Británii v oblastiach ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. V roku 2019 získala osvedčenie vedúceho externého audítora ISO 14001:2015 CQI IRCA a v roku 2022 osvedčenie vedúceho externého audítora ISO 45001:2018 CQI IRCA. Vyštudovala environmentálne manažérstvo, ktorému sa venuje od r. 2006, popri tom získala cenné skúsenosti z BOZP a OPP, ako aj ISO 9001:2015 a ISO 50001:2018. Pôsobila najmä v elektrotechnickom/automotive a potravinárskom priemysle v korporátnych spoločnostiach na pozícii EHS koordinátor (Environment&Health&Safety) až po EHS Manager. V rámci EHS pracovala na rôznych enviro/BOZP projektoch ako projektový manažér a pôsobila 5 rokov v centrále nemeckého závodu, kde spolu s tímom EHS riadila procesy a workshopy EHS v regiónoch Európa, Ázia a Amerika.

Za najväčší úspech považuje recertifikačný audit ISO 14001:2004 s výsledkom 0 nezhôd, ktorý dosiahla so svojím tímom vo výrobnom závode. Počas svojej multikulturálnej kariéry aktívne využívala okrem slovenského jazyka aj anglický, nemecký a maďarský jazyk.

Od roku 2019 poskytuje poradenstvo, školí, vykonáva interné audity a implementuje vyššie uvedené normy pre stálych aj nových klientov externou formou.

V rámci živnosti vyškolila vyše sto interných audítorov, pôsobila externe v spoločnostiach z rôznych odvetví - automotive, medicína, elektrotechnika, potravinárstvo, strojárstvo, v ktorých implementovala ISO normy, auditovala a poskytovala poradenstvo.

Okrem ISO noriem sa podieľala na implementácii štandardov WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) a BRC GS (British Retail Consortium Global Standard).

V roku 2022 bol jej profesijný životopis zverejnený v Encyklopédii Britishpedie, ktorá predstavuje 1500 úspešných osobností Slovenska a Česka v rôznych oblastiach podnikania.

Verejné aj in-house školenia šité na mieru klientov, vykonanie interných auditov, prípravu na (re)certifikačný audit a poradenstvo môže podľa požiadavky klienta vykonať aj vo vybraných jazykoch.


Hodnotenie spokojnosti účastníkov školení Vás presvedčí o kvalite jej práce:

S priebehom školenia a s poskytnutými informáciami som bola spokojná. Pani Maceková má príjemné vystupovanie, nechala nám priestor na otázky – na ktoré aj zodpovedala. 

Boli sme veľmi spokojní so školením s p. Macekovou. Teória bola prednášaná zrozumiteľne a interakcia medzi nami a lektorkou bola na pravidelnej báze.

Pani lektorka poznala danú problematiku výborne, prednášala štrukturovaným a zrozumiteľným spôsobom, pričom nechávala priestor na otázky a ozrejmenie si problematiky. Celkové hodnotenie 1 s hviezdičkou.