CSR – špecifické požiadavky zákazníka Renault, Tesla, Stellantis, VW, Mercedes-Benz Group AG, BMW, Ford, JLR

Požiadavky kladené v rámci projektov pre vášho zákazníka sú špecifické pre jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto ako dodávateľská organizácia zaiste oceníte maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek budete vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu.

Preškolíme vašich pracovníkov zodpovedných za spoluprácu s vašimi zákazníkmi, aby pochopili požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníka ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu. Školenie je určené pre špecialistov z úseku kvality, procesných inžinierov, technológov, produktových aj projektových manažérov a riadiacich pracovníkov zo všetkých oblastí.

Naši tréneri a konzultanti sú špičkoví odborníci, na ktorých praktické skúsenosti sa môžete plne spoľahnúť. Bude nám potešením pripraviť aj pre Vás školenie podľa vašej požiadavky. V automobilovom priemysle máme s našimi lektormi tie najlepšie referencie.


CSR Renault & Scania

Cieľom školenia je zladiť potrebné konkretizácie zákazníckych požiadaviek skupiny Renault & Scania so systémom manažmentu kvality v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

Cieľová skupina
Školenie je určené pre manažérov kvality a interným audítorom, zamestnancov z oddelenia manažmentu kvality, vedúcim logistiky a predaja.


Obsah školenia:

 • Prehľad špecifických požiadaviek skupiny Renault & Scania
 • Prehľad logistických požiadaviek
 • Prehľad požiadaviek kvality
 • Požiadavky odrážajú štruktúru normy IATF 16949 a sú vysvetlené tak, aby bol absolvent kurzu schopný všeobecné aplikácie aj pre požiadavky ďalších zákazníkov.
 • Príklady z praxe


CSR Tesla

Cieľom tohto školenia je zladiť potrebné konkretizácie zákazníckych požiadaviek automobilky Tesla so systémom manažmentu kvality v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

Cieľová skupina
Školenie je určené pre manažérov kvality a interným audítorom, zamestnancov z oddelenia manažmentu kvality, vedúcim logistiky a predaja.


Obsah školenia:

 • Prehľad špecifických požiadaviek automobilky Tesla
 • Prehľad logistických požiadaviek
 • Prehľad požiadaviek kvality
 • Príklady z praxe
 • Požiadavky odrážajú štruktúru normy IATF 16949 a sú vysvetlené tak, aby bol absolvent kurzu schopný požiadavky samostatne aplikovať

Okrem toho dodávatelia koncernu Tesla musia udržiavať najnovšie revízie noriem – APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, CQI-09 Heat Treat System Assessment, CQI-11 - Special Process: Plating System Assessment, CQI-12 - Coating System Assessment, CQI-15 - Welding System Assessment CQI-17 - Special Process: Soldering System Assessment, CQI-23 - Molding System Assessmen. Príslušné hodnotenia sa musia vykonávať minimálne raz ročne a výsledky musia byť k dispozícii spoločnosti Tesla


Požiadavky zákazníka MAGNA

Cieľom tohto školenia je zladiť potrebné konkretizácie zákazníckych požiadaviek zákazníka Magna so systémom manažmentu kvality v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

Cieľová skupina
Školenie je určené pre manažérov kvality a interným audítorom, zamestnancov z oddelenia manažmentu kvality, vedúcim logistiky a predaja.

Obsah školenia:

 • Prehľad špecifických požiadaviek automobilky Magna
 • Portál zákazníka Magna
 • Prehľad logistických požiadaviek
 • Prehľad požiadaviek kvality
 • Požiadavky odrážajú štruktúru normy IATF 16949 a sú vysvetlené tak, aby bol absolvent kurzu schopný všeobecné aplikácie aj pre požiadavky ďalších zákazníkov.
 • Príklady z praxe

CSR STELLANTIS (spojenie FCA a PSA)

Vytvorenie Stellantis znamenalo novú kapitolu poháňanú spojením dvoch výrobcov automobilov, z ktorých každý prispel bohatým dedičstvom, ikonickými značkami a rekordnými výkonmi poháňanými súťaživým duchom. Stellantis rýchlo napreduje vo svojej transformácii na spoločnosť zaoberajúcu sa technológiami v oblasti mobility a zároveň pretvára budúcnosť mobility pre budúce generácie.

Cieľom tohto školenia je zladiť potrebné konkretizácie zákazníckych požiadaviek automobilky Stellantis so systémom manažmentu kvality v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

Cieľová skupina
Školenie je určené pre manažérov kvality a interným audítorom, zamestnancov z oddelenia manažmentu kvality, vedúcim logistiky a predaja.

Obsah školenia:
•Prehľad špecifických požiadaviek automobilky Stellantis
• Prehľad logistických požiadaviek
• Prehľad požiadaviek kvality
• IATF globaloversight portal
• Príklady z praxe
• Stellantis (ex FCA)
Požiadavky odrážajú štruktúru normy IATF 16949 a sú vysvetlené tak, aby bol absolvent kurzu schopný všeobecnej aplikácie aj pre požiadavky ďalších zákazníkov.

 

CSR Jaguar Land Rover

V týchto chvíľach prebieha aktualizácia špecifických požiadaviek Jaguar Land Rover. Čoskoro budete mať príležitosť preškoliť vybraných pracovníkov zodpovedných za dodávateľskú kvalitu pre zákazníka JLR.

Povinnosť dodávateľa Jaguar Land Rover zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Špecifické požiadavky zákazníkov.

Obsah

 • Aktuálny stav požiadaviek JLR pre dodávateľov
 • Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k PPAP
 • Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k APQP
 • Všeobecné a záväzné nariadenia
 • Politika, pravidlá, morálny kódex
 • Doplňujúce požiadavky k FMEA
 • Kapacitné požiadavky JLR pre dodávateľov 

CSR VW Group 

Cieľom školenia je pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW.

Obsah

 • Spojenie teórie s praxou – zdroj + prehľad požiadaviek CSR a komplet nadväzujúcich dokumentov
 • Vzťah k ostatným normám - ISO, IATF, VW štandardy, VDA štandardy, VDA publikácie
     OEM´s požiadavky v rámci IATF portálu - kde hľadať, ako informovať ostatných, zodpovednosť za aktualizácie
 • Implementácia kontroly CSR na IATF portálu do systému akosti
 • Ako požiadavky vyhodnotiť
 • Ako ich implementovať do systému, monitorovať
 • Ako hodnotiť ich plnenie – úplnosť a správnosť
 • KW - Rámcová dohoda zodpovednosti za koncept; vydanie 4/2008
 • Lastenheft kvality k riadeniu dodávateľov a nákupov dielov v koncerne VW – 03/2021 v DE česká verzia 03/2022
 • Prehľad procesov, v ktorých sa požiadavky nachádzajú
 • Prehľad oddelení, ktorých sa tieto požiadavky týkajú
 • Prepojenie oddelení v rámci procesov / v rámci systému
 • Stanovenie konkrétnych pozícií/pracovníkov - kompetencie a zodpovednosti
 • Požadované formuláre, inštrukcie, štandardy a školenia


CSR Mercedes-Benz Group AG 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov so špecifickými požiadavkami spoločnosti Mercedes-Benz Group AG v súvislosti s IATF 16949:2016, resp. VDA normami. Účastníkom školenia budú obsahovo vysvetlené jednotlivé kapitoly MBST. Na základe výkladu bude absolvent školenia schopný implementovať požiadavky do svojho systému manažérstva kvality. Cieľom je, aby účastník zhodnotil kriticky svoje procesy vzhľadom na špecifické požiadavky zákazníka a tým zvýšil výkonnosť svojej spoločnosti.

Obsah
 • Štruktúra špecifických požiadaviek
 • Prehľad a postupné vysvetlenie všetkých jednotlivých požiadaviek
 • Matice CSR vrámci IATF
 • Prehľad procesov, v ktorých sa tieto požiadavky nachádzajú
 • Prehľad oddelení, ktorých sa tieto požiadavky týkajú
 • Stanovanie konkrétnych pozícií / pracovníkov – kompetencie a zodpovednosti
 • Požadované formuláre, inštrukcie, štandardy a školenia

 
CSR BMW Group

Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu BMW GROUP“ má za cieľ odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality BMW group v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať požiadavky na dokumentáciu a osvojiť si spôsobilosti procesov.

Obsah 
 • Špecifické požiadavky BMW
 • Sumárne požiadavky na kvalifikáciu
 • Požiadavky na pracovné postupy a štandardy
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Požiadavky ohľadom spôsobilosti procesov
 • Skladovanie nástrojov a prípravkov
 • Ciele a efektivita procesu
 • Nadväznosť na ostatné systémy
 • Prehľad špecifických dokumentov BMWCSR FORD Motor Company

Cieľom tohto čerstvo aktualizovaného školenia je spoznať špecifické požiadavky Ford, ako je analýzu, vyhodnotenie v rámci systému kvality u dodávateľa a aplikáciu nových požiadaviek do systému tak, aby bola splnená požiadavka zákazníka a nebol narušený systém kvality u dodávateľa. Účastníkom budú prezentované vzory z portálu. Požiadavky sú definované zrozumiteľne, ale spôsob, akým sú implementované do systému kvality a ako s nimi pracovať, je výhradne na dodávateľovi.

Obsah 
 • Zdroj požiadaviek – kde hľadať CSR, ako nastaviť ich monitoring, koho určiť ako zodpovednú osobu, ako informovať manažment a kľúčových pracovníkov,
 • Ostatné požiadavky zákazníka – ako ich oddeliť, a nastaviť kroky z prvého bodu
 • Prehľad požiadaviek – určenie oddelení, ktorých sa týkajú tieto požiadavky, určenie kompetentných osôb, zodpovednosti, spôsob posunu informácií
 • Prechod na kapitoly IATF – matica požiadaviek, prehľad požiadaviek nad rámec IATF,
 • V rámci jednotlivých oddelení určenie kompetencií a zodpovednosti konkrétnych pozícií,
 • Jednotlivé požiadavky nad rámec IATF – sú implementované v systéme? Ak áno, ako a sú úplné?
 • Ak nie, možnosti implementácie tejto požiadavky:
 • Podklady z portálu Ford
 • Implementácia Q1 – prehľad, podklady, hodnotenie Super G
 • Global Trade Management - portál pre prehlásenie o zhode – obchodné oddelenie
 • Audity – MMOGLE príklad
 • Celkový súhrn požiadaviek, prehľady interných školení podľa potrieb.


Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na vybrané školenie CSR len pre vašu skupinu účastníkov na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..