Školenie s odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami

MSA 4 - 4. 10. 2024, online

Ak nie je zabezpečená dôveryhodnosť kontrolného postupu a výsledkov, je nebezpečenstvo, že budú vyvodené chybné závery. Na tomto školení budú poskytnuté metódy a postupy hodnotenia spôsobilosti kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Naša skúsená lektorka Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy vykonávať.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť sa zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov budete schopní kategorizovať kontrolné prostriedky a kontrolné systémy podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie.

Cieľová skupina
inžinieri, technici, majstri a odborný personál z plánovania výroby, oblasti kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov

Obsah školenia

 • Cieľ a význam analýzy meracích systémov
 • Charakteristiky popisujúce systémy merania
 • presnosť, stabilita, linearita,
 • opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, rozlišovacia schopnosť
 • Vykonanie analýzy systému merania
 •  GR&R Typ 1 (štúdia spôsobilosti, Cg, Cgk)
 •  GR&R Typ 2 (štúdia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti, %R&R)
 •  Atributívna MSA (%zhody, Kappa index)
 • Vyhodnotenie výsledkov z analýzy, kritéria
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Tipy / výmena skúseností

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia: 
349,- eur bez DPHWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha