Systém manažmentu BOZP

ISO 45001:2018, 23.6.2020 Banská Bystrica

Oboznámime Vás so štruktúrou a požiadavkami harmonizovanej normy ISO 45001:2018 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Cieľom školenia je získanie všeobecného prehľadu požiadaviek danej normy.  Náš lektor s viac ako 15- ročnou praxou audítora má s danou témou bohaté skúsenosti a rád sa s Vami o ne na školení podelí.

cieľová skupina
všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality 

cena školenia
229,- eur bez DPH

odborný garant
Mgr. Natália Maceková

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)