Upevnite si svoje vedomosti a schopnosti

IATF 16949:2016 workshop/case studies, 27.4.2021 online
Pre zjednotenie a vyhodnotenie systému manažmentu kvality organizácie ako aj jej dodávateľskej sieti zohrávajú audítori rozhodujúcu úlohu. Prínosom auditov by malo byť predovšetkým vyhľadávanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti vlastnej organizácie alebo dodávateľa. Audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérstva v spoločnosti.

Skupinové cvičenia a následné diskusie so všetkými účastníkmi budú slúžiť ako nástroj na upevnenie odborných vedomostí o IATF 16949. Účastníci získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Cieľová skupina
Kurz je určený pre všetkých audítorov IATF 16949 prvej a druhej strany, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie programu interných / externých auditov v automobilovom priemysle.

Obsah

  • skupinové cvičenia - riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
  • upevnenie vedomostí a výmena skúseností medzi účastníkmi kurzu a lektorom

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena pre účastníka
229,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)