Jednoduchý a výkonný sprievodca riadením rizík

Risk manažment 18.12.2020

Kurz je ideálny pre každú organizáciu alebo systém kvality.  Určený je všetkým, ktorí riadia procesy v rámci firmy, ľudí alebo financie.

Prínosy školenia
Budete ovládať všeobecne aplikovateľný proces riadenia rizík. Ľahko zvládnite neistotu, ktorej čelia všetky organizácie pri plnení cieľov.
Tento kurz obsahuje všetko, čo potrebujete pre životaschopný proces riadenia rizík vo vašej organizácii. Pojmy obsiahnuté v kurze sú univerzálne použiteľné pre všetky typy organizácií. Navrhli sme ho tak, aby vám rýchlo poskytol nástroje potrebné na úspešné zvládnutie rizika.

Dozviete sa, ako:

  1. Identifikovať riziko
  2. Analyzovať riziko, aby ste určili zdroj a nápravné opatrenia
  3. Ohodnotiť riziko v závislosti od závažnosti a pravdepodobnosti výskytu
  4. Najdôležitejšie je, že tento kurz učí, ako znížiť a kontrolovať riziko

Získajte sebadôveru tým, že sa naučíte, ako ľahko zvládnuť neistotu, ktorej čelia všetky organizácie pri plnení cieľov.

Trvanie
1 deň

Cena tréningu
229,- eur bez DPH