Volskwagen AG 

CSR VW 20.5.2021 online

Základné informácie
Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu VW GROUP“ má za cieľ odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality VW group v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať požiadavky na dokumentáciu a osvojiť si spôsobilosti procesov.

Cieľ     
Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW.

Cieľová skupina
Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah školenia
CSR VW  - všeobecný prehľad a výklad
Vzťah k ostatným normám - ISO, IATF, VW štandardy, VDA štandardy, VDA publikácie
OEM´s požiadavky v rámci IATF portálu - kde hľadať, ako informovať ostatných, zodpovednosť za aktualizácie,
Implementácia kontroly CSR na IATF portálu do systému akosti
Štruktúra špecifických požiadaviek VW17 bodov - prehľad a postupné vysvetlenie všetkých jednotlivých požiadaviek
Matica CSR v rámci IATF 16949
Prehľad procesov, v ktorých se tieto požadavky nachádzajú
Prehľad oddelení, ktorých se tieto požiadavky týkajú
Prepojenie oddelení v rámci procesov
Prepojenie oddelení v rámci systému
Stanovenie konkrétnych pozícií/pracovníkov - kompetencie a zodpovednosti
Požadované formuláre, inštrukcie, standardy a školenia
Procesný Audit VDA 6.3 podľa požiadaviek VW - definovaný formulár + dodatočný dotazník podľa prílohy Formel Q capability
Diskusia-workshop, tvorba formulára, návrhy

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
229,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)