VDA MLA (RGA)

zabezpečenie úrovne zrelosti pre nové diely - 16-17.9.2021

Miesto konania
Banská Bystrica

Implementácia VDA štandardu Maturity Level Assurance (MLA) pre nové diely má za cieľ dosiahnuť udržateľné zlepšenie kvality dodávaných dielov. Touto metódou sa dosahuje zaistenie zrelosti produktu, ktoré sprevádza proces, na začiatku výroby: projekty sa segmentujú, hodnotia sa včas a opravujú sa. Ďalej sa poskytuje jednotný koncept spolupráce a komunikácie v komplexných projektoch produktového inžinierstva, ktoré zahŕňajú veľa účastníkov dodávateľského reťazca.

Cieľová skupina
Pracovníci QA, produktoví manažéri, projektoví manažéri vo vývoji produktov, plánovači produktov, manažéri a hovorcovia vývojových tímov pre rôzne funkcie a organizácie, osoby zodpovedné za komponenty, zákaznícky tím dodávateľov a vedúci projektov, kľúčoví manažéri účtov.

Obsah školenia
• VDA RGA MLA
• Základné pojmy, ciele a úlohy
• Požiadavky IATF 16949, VDA 6.1 a CSR
• Vývoj produktu a procesu
• Požiadavky na RGA, úrovne 0-7
• Dôležitosť a výhody kvalitného plánovania
• Kvalitné nástroje pre každú fázu
• Projektové riadenie v rámci procesu RGA
• Formuláre a záznamy (kontrolné zoznamy, správy ...)
• Plánovanie plánovacích modelov kvality
• Spoločné spracovanie vzorových prípadov
• Prehlbovanie vedomostí prostredníctvom workshopov
• Tipy / výmena skúseností

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
329,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)