Logistická FMEA

4. 9. 2024, online

Školenie Logistická FMEA je koncipované ako kombinácia teoretického upevnenia témy s workshopom. Je venované teoretickému rozboru rizík a porúch v procese logistických operácií a ich manažmentu.
Teoretická časť je venovaná zosúladeniu teórie v rámci skupiny, má zodpovedať otázky a nezrovnalosti tak, aby celá skupina rozumela čo sa bude diať, ako a prečo.
Časť workshopu je venovaná aktuálnej situácií vo firme, vytvorenie generickej FMEA pre logistické procesy a prácu s ňou, hľadanie rizík a možných riešení v rámci logistických procesov na vstupe, v procese vývoja, v procese výroby (logistické procesy na výrobnej linke), na expedícií, v sklade, pri premiestňovaní materiálu alebo počas inventúrnych akcií, či akcií spojených so zmenovým manažmentom

Cieľ školenia
Cieľom školenia je rozvíjať analytické a kritické myslenie, komunikačné a kolaboračné schopnosti, kreativitu a inovačné schopnosti a zručnosti v oblasti riadenia kvality a rizík a porozumieť im v rámci procesov logistických operácií.

Cieľová skupina
Školenie je určené pracovníkom logistiky a členom FMEA tímu.

Obsah

 • Pôvod a pravidlá FMEA
 • Priebeh spracovania a skupinový náhľad na tvorbu a správu FMEA
 • Okruhy FMEA pre Logistické procesy
 • Problematika príjmu materiálu
 • Problematika zaskladnenia a skladovacích podmienok
 • Problematika vyskladnenia, WIP, materiál a zásoby uložené na výrobných skladoch
 • Problematika procesov manipulácie s materiálom, dielmi, polovýrobkami a výrobkami v priestoroch výroby
 • Problematika kontroly, manipulácie a zaskladnenia výrobkov, safety stock sklady, FIFO
 • Problematika expedície a kontroly v rámci expedície (audit expedície, kontrola identifikátorov a pod.)
 • Udržiavanie a aktualizácia logistickej FMEA
 • Workshop – vytvorenie kostry a základu logistickej FMEA pre organizáciu
 • Workshop – aktualizácia a zabezpečenie prehľadnosti a funkčnosti Logistickej FMEA v živote organizácie

Výstupom je logistická FMEA popisujúca celý proces naprieč organizáciou. Zoznam rizík, ich ohodnotenie a možné návrhy na riešenie týchto rizík. Procesom sa odhalia slabé stránky, silné stránky procesu logistiky na ktorých je možné stavať, identifikujú sa bottle neck zóny, ktoré môžu byť pre organizáciu časovanou bombou z hľadiska manipulácie, zamiešania či miss use dielov, prípadne nezvládnutie procesu change managmentu

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „Logistická FMEA“.

Cena školenia
349,- eur bez DPHWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha