CQI-14 Automotive Warranty Assessment

Hodnotenie automobilových záruk, 18. 9. 2024 online živý kurz
CQI-14 je nástroj na hodnotenie automobilových záruk. Poskytuje prístup osvedčených postupov pre správu záručných procesov so zreteľom na spotrebiteľa.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o štandarde CQI-14, ktorý slúži na hodnotenie automobilových záruk. Účastníci pochopia jednotlivé fázy implementácie komplexného systému riadenia záruk.

Cieľová skupina
členovia riadiacich tímov dodávateľov automobilového priemyslu, ktorí sú zodpovední za činnosti zamerané na sledovanie, analýzu a porozumenie problémov so zárukou a na prebiehajúce procesy nápravných a preventívnych opatrení zamerané na výrazné zníženie záručných incidentov.

Obsah
• Fáza 1: Stanovenie základnej línie
• Fáza 2: Spotrebiteľské podujatia a vedenie aktivít
• Fáza 3: Proaktívna prevencia
• Fáza 4: Implementácia získaných poznatkov
• Fáza 5: Obsahuje problémy so zárukou
• Fáza 6: Predchádzanie budúcim záručným udalostiam
• Fáza 7: Neustále zlepšovanie
• Fáza 8: Posúdenie riadenia automobilovej záruky

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „CQI-14 Automotive Warranty Assessment Hodnotenie automobilových
záruk“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha