CQI-12-3 Special Process Coating System Assessment – 3rd Edition

Hodnotenie systémov povrchových úprav, 18. 9. 2024 online
Špeciálny proces: Hodnotenie systémov povrchových úprav - 3" vydanie obsahuje niektoré nové požiadavky, alebo zmenené požiadavky a objasnenia, ktoré bude musieť dodávateľská organizácia zvážiť pri výkone jeho samohodnotenia. Nižšie v obsahu uvádzame súhrn dôležitých zmien v 3. vydaní.

Cieľ školenia
Cieľom tretieho vydania CQI-12 Special Process: Coating System Assessment bolo pomôcť lepšie vyhodnotiť systémy kvality v lakovniach dodávajúcich OEM automobilové laky. V súčasnom treťom vydaní bolo hodnotenie náterového systému aktualizované a revidované, aby bolo jasnejšie a aby zahŕňalo koncepty systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, „procesný prístup“ a „riadenie rizík“.

Cieľová skupina
členovia tímu, ktorí sa podieľajú na systéme riadenia povrchových úprav

Obsah
• Hodnotiace požiadavky
• Postup posudzovania systému povrchovej úpravy
• Zodpovednosť vedenia a plánovanie kvality
• Zodpovednosť za manipuláciu
• Audit práce
• Process Table A Predúprava (Vodné)
• Process Table B Predúprava (Mechanické)
• Process Table C Konverzné nátery (fosfátové, nefosfátové, chromátové, nechrómované, čierne oxidy)
• Process Table D Práškové lakovanie
• Process Table E nanášania striekaním
• Process Table F elektropovlakovania
• Process Table G ponorného odstreďovania a zinkových vločiek
• Process Table H Tabuľka procesov automatického nanášania
• Process Table I vytvrdzovania
• Process Table J eloxovania a eloxovania tvrdým povlakom
• Process Table K Vybavenie

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „CQI-12-3rd Edition Special Process - Coating System Assessment“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha