VDA 19.2, Technická čistota pri montáži

Technická čistota pri montáži, 21. 6. 2024 online
Požiadavky Technickej čistoty podľa VDA 19.2 sú uvedené ako dodatkové požiadavky IATF 16949 pri procese schvaľovania produktu (IATF 16949 – Príloha B).. Norma opisuje podmienky pre efektívne zavedenie a monitorovanie čistoty na prvky procesov, ktoré majú výrazný vplyv na funkčnosť dodávaných komponentov v automobilovom priemysle. VDA 19.2 má za cieľ zabrániť vzniku kritického znečistenia, odstránenie nežiadúcich častíc znižujúcich funkčnosť produktu, ochrana dielov a modulov pred vznikom nežiadúcich častíc z okolia, zjednotenie postupov pri návrhu a optimalizácií montáže kritických dielov z hľadiska čistoty a potencionálna analýzy technickej čistoty.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si znalosti v oblasti nasadzovania a monitoringu technickej čistoty pri montáži zameraním na faktory ovplyvňujúce technickú čistotu ako sú prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia v súlade s VDA 19.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať znalosti pre stanovenie stupňov technickej čistoty a následného určovania metodik merania a vyhodnocovania technickej čistoty. Školenie VDA 19.2 je najmä pre plánovačov montáže, inžinierov zariadení, ale aj pre konštruktérov a vývojárov, zástupcov kvality alebo pracovníkov zodpovedných za riadenie technickej čistoty vo vzťahu odberateľ – dodávateľ.

Obsah
• Úvod do problematiky VDA 19.
• Vplyv prostredia na technickú čistotu – opatrenia a odporúčania stanovené VDA 19.2
• Logistika – logistické procesy
• Vplyv logistiky na technickú čistotu – opatrenia a odporúčania stanovené VDA 19.2
• Personál – koncepcia odporúčaní na elimináciu kritických častíc
• Kvalifikácia a odev – opatrenia a odporúčania stanovené VDA 19.2
• Montážne zariadenia – proces montáže
• Vplyv montážnych zariadení na technickú čistotu – opatrenia a odporúčania stanovené VDA 19.2
• Meranie vplyvov na technickú čistotu
• Potencionálna analýza technickej čistoty
• Stanovenie cieľov Potencionálnej analýzy
• Katalóg otázok - výklad a odporúčania stanovené VDA 19.2
• Potencionálna analýza technickej čistoty

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „Technická čistota pri montáži podľa VDA 19.2“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH
 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha