Formel Q  11. - 12.  1. 2022 online

Formel Q ako zmluvne záväzný dokument pre dodávateľov koncernu Volkswagen predstavuje súbor špecifických požiadaviek zákazníka k zaisteniu kvality dielov a procesov v dodávateľskom reťazci. 

Na školení Vám predstavíme špecifické požiadavky zákazníka z jednotlivých častí Formel Q:
Formel Q – Konkret
Formel Q – Spôsobilosť
Formel Q - Nové diely Integrál
Formel Q – Spôsobilosť software

Cieľ školenia
pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW, pracovníci zodpovední za  procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre koncern VW

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
329,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)