PPAP/VDA 2 Postup schvaľovania procesu a produktu, 16. - 17. 9. 2024 on-line

Základné informácie
PPAP (Production Part Approval Process) alebo „proces schvaľovania výroby dielov“, je štruktúrovaná metóda vzorkovania sériovej výroby v automobilovom priemysle (stavebným kameňom pre APQP - požiadavky z QS 9000).
VDA 2 (Zabezpečenie kvality dodávok) je nemeckou odpoveďou na túto otázku. Obe požiadavky stanovujú rozsiahle požiadavky na plánovanie zabezpečenia kvality produktu počas sériovej výroby . "Proces výroby a metóda schvaľovania výroby" obsahuje základné požiadavky na vzorkovanie sériových dielov v automobilovom priemysle. PPAP a zväzok VDA 2 podporuje, aby všetky očakávania zo strany zákazníkov prenikli až k dodávateľom, a tým je výrobok vyrábaný s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníkov.

Cieľ školenia
Naučíte sa, ako efektívne pripraviť a vykonať vzorkovania, sprevádzať výrobné procesy a všetky sprievodné zmeny skoordinovať priamo so zákazníkom.

Cieľová skupina
Zamestnanci, ktorí majú osvojené poznatky z bežných metód vzorkovania v automobilovom priemysle, alebo ich chcú prehĺbiť a zamestnanci, ktorí vykonávajú vzorkovanie sériových dielov v praxi.

Obsah

 • Použitie v procese vývoja výrobku
 • Prehľad PPAP (4. vydanie 2006)
 • Metóda vzorkovania podľa PPAP
 • Požiadavky a úroveň predkladania PPAP (Submission Level)
 • Prehľad VDA zväzok 2 (6. vydanie 2020)
 • Metóda vzorkovania podľa VDA 2
 • Dokumentácia týkajúca sa vzorkovania
 • Použitie predpísaných formulárov
 • Doplňujúce ustanovenia a predpisy
 • Špecifické požiadavky zákazníka
 • Špecifické predpisy / formuláre

Doklad o absolvovaní
Po úspešnom absolvovaní školenia získa účastník Certifikát o absolvovaní školenia „PPAP/VDA 2 Postup schvaľovania procesu a produktu“.

Cena
399,- eur bez DPH                      


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha