PPAP/VDA 2 Postup schvaľovania procesu a produktu, 18.2.2020 Banská Bystrica

Základné informácie
Školenie sme vytvorili predovšetkým pre uchádzačov o skúšku VDA 6.3, pri ktorej je vyžadovaná znalosť základných nástrojov kvality (APQP, PPAP, SPC, MSA a FMEA) minimálne v dĺžke 2 dní. Vzhľadom na odbornosť tém toto školenie realizujeme vo väčšom rozsahu čo priniesie účastníkom viac informácií k daným témam ako aj väčší priestor na kladenie otázok a diskusiu. V konečnom dôsledku sme presvedčení, že budete na skúšku VDA 6.3 dobre pripravení a získate dobrú znalostnú úroveň daných tém.

Cieľ
Cieľom školenia je podanie základných informácií pre účely oboznámenia sa s danou témou ako základným nástrojom kvality. 
PPAP (Production Part Approval Process) alebo „proces schvaľovania výroby dielov“, je štruktúrovaná metóda vzorkovania sériovej výroby v automobilovom priemysle (stavebným kameňom pre APQP - požiadavky z QS 9000). VDA 2 (Zabezpečenie kvality dodávok) je nemeckou odpoveďou na túto otázku. Obe požiadavky stanovujú rozsiahle požiadavky na plánovanie zabezpečenia kvality produktu počas sériovej výroby . "Proces výroby a metóda schvaľovania výroby" obsahuje základné požiadavky na vzorkovanie sériových dielov v automobilovom priemysle. PPAP a zväzok VDA 2 podporuje, aby všetky očakávania zo strany zákazníkov prenikli až k dodávateľom, a tým je výrobok vyrábaný s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníkov.

Cieľ školenia                       
Naučíte sa, ako efektívne pripraviť a vykonať vzorkovania, sprevádzať výrobné procesy a všetky sprievodné zmeny skoordinovať  priamo so zákazníkom.

Cieľová skupina
Zamestnanci, ktorí majú osvojené poznatky z bežných metód vzorkovania v automobilovom priemysle, alebo ich chcú prehĺbiť, zamestnanci, ktorí vykonávajú  vzorkovanie sériových dielov v praxi a uchádzači o skúšku VDA 6.3.

Cena
199,- eur bez DPH

 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)